Việc làm mới
Tới ngay nơi...

Đăng ký ngay

Giới thiệu dịch vụ

ĐĂNG KÝ, HỦY VÀ GIA HẠN DỊCH VỤ

1. Đăng ký dịch vụ

a. Đăng ký qua tin nhắn SMS
 Bước 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp:

STT

Tên gói cước

Cú pháp đăng ký

Đầu số SMS

1

Thông tin Việc làm tổng hợp Miền Bắc.

DK MB

1524

2

Thông tin Việc làm thêm Miền Bắc

DK LT

1524

3

Thông tin Việc làm Phổ thông Miền Bắc

DK PT

1524

4

Thông tin Việc làm theo chuyên môn Miền Bắc.

DK CM

1524

5

Thông tin Việc làm tổng hợp Miền Trung.

DK MT

1524

6

Thông tin Việc làm thêm Miền Trung.

DK LTT

1524

7

Thông tin Việc làm phổ thông Miền Trung.

DK PTT

1524

8

Thông tin Việc làm theo chuyên môn Miền Trung.

DK CMT

1524

9

Thông tin Việc làm tổng hợp Miền Nam.

DK MN

1524

10

Thông tin Việc làm thêm Miền Nam.

DK LTN

1524

11

Thông tin Việc làm phổ thông Miền Nam.

DK PTN

1524

12

Thông tin Việc làm theo chuyên môn Miền Nam.

DK CMN

1524

Trong đó:
 DK [MãGói]: Là cú pháp đăng ký
 1524: Là đầu số cung cấp dịch vụ.

Danh sách ngành nghề:

Tên ngành nghề

Mã ngành nghề

                                                                                                                                                                   


  Bước 2: Hệ thống sẽ gửi 01 tin nhắn thông báo khách hàng đã đăng ký dịch vụ thành công và yêu cầu đăng ký mã ngành nghề. Trường hợp không đăng ký mã ngành nghề, hệ thông sẽ tự động trả về nội dung việc làm bất kỳ

  Bước 3: Hệ thống sẽ gửi 01 tin nhắn việc làm theo ngành nghề đăng ký

Lưu ý:
- Khách hàng được miễn phí cước tin nhắn đăng ký.
- Đối với khách hàng đăng ký lần đầu khách hàng sẽ được 1 ngày sử dụng dịch vụ miễn phí, từ ngày thứ 2 hệ thống sẽ trừ tiền đúng theo giá cước đã quy định của gói dịch vụ khách hàng đăng ký.

b. Đăng ký qua website/wapsite - Trường hợp Khách hàng truy cập wapsite jobАlert bằng 3G. Hệ thống sẽ tự nhận diện thuê bao khách hàng. Để đăng ký dịch vụ khách hàng truy cập các link sau:
  
Gói việc làm mới
  
Gói việc làm tổng hợp miền bắc
  
Gói việc làm thêm miền bắc
  
Gói việc làm phổ thông miền bắc
  
Gói việc làm theo chuyên môn miền bắc
  
Gói việc làm tổng hợp miền trung
  
Gói việc làm thêm miền trung
  
Gói việc làm phổ thông miền trung
  
Gói việc làm theo chuyên môn miền trung
  
Gói việc làm tổng hợp miền nam
  
Gói việc làm thêm miền nam
  
Gói việc làm phổ thông miền nam
  
Gói việc làm theo chuyên môn miền nam
- Trường hợp khách hàng sử dụng wifi khi truy cập wapsite http://www.jobАlert.mediacontent.vn hệ thống sẽ không nhận diện được TB khách hàng. Trên màn hình điện thoại sẽ hiển thị Popup mời khách hàng Đăng nhập/Đăng ký. Khi bấm vào Đăng ký màn hình sẽ hiển thị hướng dẫn khách hàng soạn tin nhắn (Tùy theo từng gói cước khách hàng muốn đăng ký) để đăng ký dịch vụ.
- Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo tới máy khách hàng.

2. Hủy dịch vụ

Để hủy dịch vụ qua SMS, khách hàng thực hiện theo các bước sau:
  Bước 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp: HUY [MÃ GÓI]

STT

Tên gói cước

Cú pháp đăng ký

Đầu số SMS

1

Thông tin Việc làm tổng hợp Miền Bắc.

HUY MB

1524

2

Thông tin Việc làm thêm Miền Bắc

HUY LT

1524

3

Thông tin Việc làm Phổ thông Miền Bắc

HUY PT

1524

4

Thông tin Việc làm theo chuyên môn Miền Bắc.

HUY CM

1524

5

Thông tin Việc làm tổng hợp Miền Trung.

HUY MT

1524

6

Thông tin Việc làm thêm Miền Trung.

HUY LTT

1524

7

Thông tin Việc làm phổ thông Miền Trung.

HUY PTT

1524

8

Thông tin Việc làm theo chuyên môn Miền Trung.

HUY CMT

1524

9

Thông tin Việc làm tổng hợp Miền Nam.

HUY MN

1524

10

Thông tin Việc làm thêm Miền Nam.

HUY VLN

1524

11

Thông tin Việc làm phổ thông Miền Nam.

HUY PTN

1524

12

Thông tin Việc làm theo chuyên môn Miền Nam.

HUY CMN

1524

  Bước 2: Hệ thống sẽ gửi cho khách hàng 01 tin nhắn thông báo hủy thành công


3. Lấy mật khu:


Để lấy mật khẩu truy cập của thuê bao đã đăng ký gói dịch vụ, khách hàng soạn tin theo cú pháp MK J gửi 1524.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Trong chu kỳ 1 tuần thuê bao, nếu tôi hủy và đăng ký lại cùng 1 gói dịch vụ nhiều lần thì cước của tôi tính như thế nào? Trả lời: Nếu bạn hủy đi và đăng ký lại nhiều lần trong cùng 1 chu kỳ thì bạn chỉ bị tính cước duy nhất 1 lần.

2. Nếu tôi đang sử dụng dịch vụ nhưng sang ngày tiếp theo tài khoản tôi hết tiền chưa kịp nạp thì hệ thống có hủy dịch vụ của tôi không? Và nếu tôi muốn dùng lại thì có phải đăng kí không hay hệ thống tự kích hoạt lại cho tôi? Trả lời: Trong trường hợp này để dùng tiếp tục dịch vụ, bạn nạp đủ tiền vào tài khoản hệ thống sẽ tự động khôi phục dịch vụ cho bạn. Lưu ý bạn chỉ được dừng dịch vụ tối đa 45 ngày liên tiếp (hệ thống sẽ trả SMS thông báo và hướng dẫn cho bạn cách gia hạn trong thời gian này). Tuy nhiên, sau 45 ngày muốn dùng tiếp dịch vụ bạn phải đăng ký lại từ đầu.